Ulusal Sağlık Bilişim Konsepti

Dünya Sağlık Örgütü bir ülkenin sağlık sisteminin, herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini ifade ediyor. Bu çerçevede sağlık bilişim sistemlerinin de her ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

KARMED Ulusal Sağlık Bilişimi Konsepti de hem bu vizyonumuz çerçevesinde hem de Kardelen Yazılım’ın Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı içerisinde birçok seviyede elde ettiği deneyimlerin bir ürünüdür.

KARMED Ulusal Sağlık Bilişimi Konsepti Verimlilik, Erişilebilirlik, Birlikte Çalışabilirlik, Yönetilebilirlik sunuyor.

VERİMLİLİK, sağlık sistemi içerisindeki kaynakların etkili ve verimli yönetimini ifade ediyor ve süreçler ile kaynakların izlenebilirliğini artırıyor. 

ERİŞİLEBİLİRLİK; hem sağlık hizmeti sunanların hem de vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde sağlık verilerine erişiminin mümkün kılınması, diğer taraftan da sağlığa erişimin önündeki engellerin kaldırılması anlamına geliyor. 

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK; sağlık sistemi içerisinde yer alan firmaların, sistemlerin ve diğer paydaşların birbirleri ile entegre çalışmasına olanak sağlıyor. 

YÖNETİLEBİLİRLİK ise; dijitalleşme süreçlerinin tamamlanması ile birlikte ihtiyaç haline gelen büyük verinin ve böylelikle sağlık sisteminin yönetilebilmesi anlamına geliyor.