İnsan Kaynakları Politikamız

Hedefimiz etik değerlere önem veren, kendini sürekli geliştirmeye adamış kişiler ile geleceğe yön verecek liderler yetiştirmektir. Bu doğrultuda çalışanlarımızı yönetim süreçlerimize dahil ederek onların kendi iş süreçlerini tasarlamalarına katkı sağlıyor ve potansiyellerini tanıma fırsatı sağlıyoruz. Gücümüzü, insan odaklı yaklaşımın benimsendiği eşitlikçi ve değerlere önem veren kültür yapımızla İnsan Kaynağımızdan alıyoruz.

İşe Alım

İş gören ihtiyacımızı internet siteleri veya kariyer platformları üzerinden ilan yayınlayarak işe alım sürecimizi başlatıyoruz. İnsan Kaynakları birimi tarafından uygun görülen adaylar ön görüşmeye davet edilir. Ön görüşmeyi geçen adaylar İnsan Kaynakları Müdürü ve ilgili Departman Müdürüyle görüşmek üzere ikinci bir mülakata çağırılır. Bu mülakat aşamasında yetenek testleri uygulanır sonrasında departman yöneticileriyle görüşme sağlanır. Uygun görülen aday/adaylara iş teklifi yapılarak işe alım sürecimizi tamamlarız.

Yetkinlikler

İşe alım sürecimizde adaylarda aradığımız yetkinlikler aşağıda bulunmaktadır.

  • Öğrenmeye Açıklık,
  • İletişim Becerisi,
  • Ekip Çalışması,
  • Müşteri Odaklılık,
  • Değişime Açıklık
  • Bilgi Paylaşımı,
  • İş Etiği,
  • Analitik Düşünme,
  • İçsel Motivasyon,
  • Duygusal Zeka(EQ)

Eğitim

Her yıl düzenli olarak birim yöneticileri ve çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim planı hazırlanmaktadır. Bunun dışında yıllık eğitim planlarımızda bir diğer belirleyici faktör performans değerlendirme sistemimizin çıktılarıdır. Kurumsal bazlı hedeflerimizi gerçekleştirmek için değerlendirme sonuçlarına göre kurum içi ve kurum dışı eğitmenlerden destek alınarak çalışanlarımızın eğitim ihtiyacı giderilmektedir.

Yönetici Yetiştirme Programı

2019 yılında oluşturduğumuz kurum içi ‘’Yönetici Yetiştirme Programı’’ ile şirketimiz bünyesinde çalışan yetenekleri seçerek geleceğin yöneticisi olmak için hazırlıyoruz. 2 yıl süren bu program dahilinde kişilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine üst düzey katkı sağlayarak yönetsel anlamda yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Adaylar program boyunca iş rotasyonlarına tabi tutulmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan adaylar yönetici kadrosunda eksiklik olduğu zaman uzmanlık alanlarına göre yeni yönetici/yöneticiler bu kişiler arasından seçilmektedir.