Ekosistem

21.yüzyılda teknolojik dönüşüm,  her alanı etkilediği gibi, sağlık sektörünü de dönüştürmektedir. Diğer sektörlere göre, yeni teknolojilerin sağlık sektörüne etkisi bugüne kadar daha yavaş ilerlemiş olmasına rağmen ,Covid 19 süreci önümüzdeki yıllarda bu etki düzeyinin en üst seviyelere ulaştırmıştır.

Bu değişim aynı zamanda kalite, değer ve maliyet baskısı gibi sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliğinin

giderek zorlaştığı bir döneme denk gelmektedir. Sürdürülebilirlik sorunlarının artışı ile birlikte, hasta merkezli, yenilikçi, verimlilik artışları sağlayan ve aynı zamanda maliyet etki yollar aranmaktadır. Bu beklenti ve çözüm arayışları,sağlık sektöründe yeni teknolojilere ve çözümlere yönelimi artırmaktadır.

Ekosistem

Kardelen yazılım olarak sağlık ekosistemi projeleri geliştirmenin önemine inanarak bir çok farklı sağlık disiplinleriyle işbirliği projeleri geliştirmeye başlamış bulunmaktayız.

  • Sağlık hizmetlerinde verinin kullanımı, sağlık hizmetlerini daha düşük maliyetli ve daha erişilebilir hale getirecek ve birey odaklı yeni bir ekosistem yaratacak.Bu amaçla kişişelmiş sağlık veri yönetimi projelerinde yer almak ana hedeflerimiz arasındadır.
  • 5G ve yapay zekâ ile vücudumuzda, üzerimizde ve etrafımızda sensörler aracılığıyla sağlık hizmetlerini değiştiren yeni bir ağ oluşturulacak.Veri devriminin merkezinde sağlık hizmetlerini değiştirme potansiyeli olan tamamlayıcı teknolojiler yer alıyor. Söz konusu teknolojiler özellikle COVID-19 salgını ile birlikte önemini arttırdı. Sosyal mesafeyi izleyecek sensörler ile 5G destekli tele-sağlık, sanal triyaj uygulamalı ve yapay zekâ destekli ilaç keşifleri için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kardelen yazılım olarak, Yüksek seviyede kişiselleştirme sunabilecek yapay zekâ tabanlı çözümlerin geliştirilmesine destek olmak için diğer paydaşlar ile birlikte çalışmalara büyük önem vermekteyiz.

Ekosistem

  • Hasta-tüketici ve diğer paydaşların katılımını sağlamak için güvenilir bir iletişim sistemi gerekecek. Gelecekte hem düzenleyici onayı hem de hasta-tüketici katılımı elde etmeyi hedefleyen organizasyonlar için güven tesis etmek hayati önem taşıyor. Örneğin; siber güvenlik şu anda sektör genelinde tam anlamıyla karşılanmamış ciddi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Güven inşa etmeyi isteyen organizasyonların ürünlerini ve verileri güvenceye almak için adım atmaları önem taşıyor.Kardelen yazılım sağlıkta siber güvenlik konularında bir çok firma ile işbirliği görüşmeleri başlatmıştır.
  • Tüm bunların yanında birlikte ürün geliştirmek adına ,

Kronik hastalık yönetimi,Uzaktan Hasta takip ve teletıp alanında uluslarası projeler geliştirmek üzeri ulusal ve uluslararası firmalarla işbirliği protokelleri yapmış ve çalışmalara başlamış bulunmaktayız.