Sağlık Bilgi Sistemleri Bir Yatırım Mıdır?

Sağlık hizmeti sunan kurumlarda hizmet öncesinde, sonrasında ve hizmet sırasında ortaya çıkan bilgi önemli bir araç, kaynak ve değerdir. Sağlık hizmetleri bilgisinin elde edilmesi işlenmesi, saklanması ve aktarılması sağlık bilişiminin çerçevesini oluşturur.

Hastaneler bilgi üretiminin ve bilgi akışının hem çok hızlı hem de kesintisiz olarak gerçekleştiği kuruluşlardandır. Bu bilgi akışı ve hızı içerisinde insan faktörünü de unutmamak gerekir. Bu kadar yoğun bilgiyi insan etkisi de düşünüldüğünde korumak, temizlemek ve kullanmak bilgisayarlar ve bilgi sistemleri ile mümkün olabilmektedir.

​Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri ise “depolanan ve gerektiğinde kullanılan bilgi” aşaması ile başlayan gelişme sürecinde günümüzde kurumların yapılarını ve işleyişlerini dönüştürecek kadar etkili olan “yöneten ve yönetilen bilgi” aşamasına ulaşmıştır.

​Tüm bunlar düşünüldüğünde hastane bilgi sistemleri (HBS) bir maliyet kaleminden çok hastanelerin karmaşık süreçlerini yönetebilecek bir yatırım aracıdır. Süreçlerin birbirleri ile ayrıldığı ve kesiştiği noktalarda sistemi destekleyebilecek esneklikte ve kabiliyette olması hastane bilgi sistemlerinin (HBS) neden bir yatırım olduğunun en açık kanıtıdır.

Bu nedenle modüler bir yapıya sahip olarak tasarlanırlar. Bu yapı sayesinde tıbbi süreçler, idari ve mali süreçler, tedarik süreçleri, destek hizmetleri gibi işlemlerin bilgisayar ortamında yapılmasıyla tüm verilerin ortak bir veri tabanına kaydedilmesi sağlanır. Bunun sonucun da iş gücü ve zamandan tasarruf sağlar.

​Sonuç olarak;

Hasta Kayıt, Hasta Kabul, Laboratuvar, Radyoloji, İleri Tetkik ve Tanı, Ameliyat ve tüm operasyonel birimler ile birlikte Eczane ve İlaç yönetimi gibi hayati öneme haiz uygulama ve yöntemler ortak veri tabanı ile bilgi bütünlüğünü sağlarken, hastanede kurulan bilgi ve iletişim ağı tüm bu fonksiyonların birbirine bağlanmasını ve günümüzün en büyük harcaması olan zamandan tasarruf edilmesini sağlar ki bu da HSB’ nin bir yatırım olduğunun en büyük kanıtıdır.