Başarılı Bir Sağlık Reformu; Türkiye Örneği

2000’li yılların başlangıcında, Türkiye’nin sağlık sistem; sağlık uygulamaları, finansal yönetim ve hasta memnuniyeti açısından,  OECD ve Avrupa bölgesi ülkelerinin en geri sistemiydi. Nitekim, sağlık sisteminin sorunları , hükümetin sağlık sektörü reformunu 2002’nin sonlarında iktidara geldiğinde kilit bir öncelik haline getirdiği kadar önemliydi.

​Ancak 2010 yılına kadar durum hızla değişti. Türkiye, sağlık sistemini ve sonuçlarını dönüştürmek ve iyileştirmek için büyük reformlar yapmıştı. Bu bloğun amacı, sağlık sektörlerini dönüştürmek isteyen diğer ülkelerle öğrenilen dersleri paylaşmak için bu gelişmelere yol açan reformları ve sağlık sistemini güçlendirici çabaları analiz etmektir.

Hastane bilgi sisteminin bu başarı rolünü başarmak kaçınılmazdır.

​Özellikle doktorlar, hastalar, hükümetler, politikacılar için Sağlık bilgi sistemlerinin önemi bilgi teknolojilerinde gelişmeler kadar  önemli bir konu haline gelmektedir.

​Sağlık hizmetlerinde veri madenciliği, yöneticilerin gelecekteki eğilimleri  sıralayarak ,stratejik kararlar vermelerine yardımcı olabilir.

​Birçok sağlık sunumu yapan firmalar  ve diğerleri, Sağlık Bilgi Teknolojisini, sağlık hizmetlerinin verimliliği ve kalitesi için bir kaynak olarak görüyorlar. Karar vericiler  ve kullanıcılar sağlık sisteminin yönetilmesi için, bu teknolojinin güçlü bir şekilde kullanılması tavsiye ediyor. Bilgi teknolojileri çağımızda sağlık kurumları hastane bilgi sistemlerine büyük miktarda yatırım yapmaktadır. Bu yatırımların amacı sağlık hizmetlerini daha etkili hale getirmektir. 

Hastane bilgi sistemi, tıbbi hatalardaki azalmayı, verimliliği artırmayı, maliyet etkinliğini, zamanında karar vermeyi ve sağlık hizmeti hizmetlerinin kalitesini artırmayı etkiler. Bunun yanı sıra, temel amaç, hızlı ve etkin sağlık hizmetleri sunumu açısından kurumsal  performansın artırılmasına yönelik manuel süreçlerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Ayrıca, halk sağlığı pratiğinin, planlama ve araştırma çabalarının epidemiyolojik yönleri için coğrafi bilgi sistemi teknolojisi kullanılmaktadır.

Kardelen Yazlım, 20 yıldır sağlık yazılımı üretmekte ve  bu başarı dönüşümünde yer almıştır ve  dijital dönüşüm lideri olarak dijital dönüşüme büyük katkılar sağlamış ve bu alanda  deneyim kazanmıştır.

Kardelen yazılım yerel alanda ki başarı ve tecrübesini Uluslararası arenaya taşımayı ilke edinmiştir. Bu alandaki tecrübe ve bilgimizi paylaşmak ve   birlikte çalışmak için lütfen bizimle iletişime geçin.