Teleradyoloji Görüntü Raporlama Sistemi

Hizmet verilen radyologların hastanelerinde ağına bağlanıp uzak masa üstü uygulamaları kullanmaksızın kendi bilgisayarlarında görüntülere ulaşılabilir.

Tüm HBYS firmaları ile HL7 entegre yapılarak Yazılan raporların hbys firmasına işletilmesi sağlanır. Kurumdan gelen hastaların tanısını, Acile alınma nedeni, Olay öyküsüve istene tetkikler ile ilgili bilgileri alınarak hekimlerin hasta hakkında daha detaylı bilgi edinmesi ve daha az hata yapmasını sağlamaktadır.

Tek veri tabanı birden fazla sunucu

Farklı ilerde olan sunucularınızı depolama sunucu olarak kullanılabilir.

Doktor, Kurum ve Raportör Hakkedişi hazırlama

Ücret tanımlama işlemleri ile doktorun yapacağı işlemlerin fiyatları, Raportör yapacağı işlemlerin fiyatları ve kurum ile yapılan sözleşmeye istinada tetkik fiyatları girilerek   Ay sonunda raporlarda hekimin okuduğu raporlar karşılığında alacağı ücreti, raportör ay sonunda alacağı toplam ücreti ve kurumdan alınacak ücretler belirlenebilir.

Hekimlerin Nöbet listesine göre kurumları gurup oluşturma.

Hekimlerin nöbet çizelgesine göre hizmet verilen hastaneleri hekimlerin önüne getirerek hasta kalabalığının önüne geçilerek daha hızlı hasta okumaları sağlanmaktadır.