Sağlık Bilişiminde Bağlanabilirlik

Bağlanabilirlik nedir?

​Philip Kotler Pazarlama 4.0 adlı kitabında içinde bulunduğumuz çağı “bağlanabilirlik çağı” olarak adlandırıyor. Özetle toplumsal bir varlık olan insanın topluma artık teknolojiyle bağlandığını ifade ediyor. İnsanı yaşamı anlamlandırmasında teknolojinin geldiği noktayı ve teknolojinin kullanım düzeyini açıklıyor.

Bağlanabilirlik çağında markaların bu değişime kayıtsız kalamayacağını ifade ediyor.

Hal böyle iken sağlık bilişiminde bağlanabilirliği sadece biyomedikal cihazlar ile veri alışverişinde bulunmak olarak tanımlayabilir miyiz?

​Elbette ki hayır. İnternet ve internete bağlanabilen cihazlar aracılığıyla sürekli bilgi açlığını gidermeye çalışan insanların beklentileri bunların çok ötesinde. İşte burada hastaları hekimleriyle ve tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarıyla birbirine bağlayan sistemler devreye giriyor.

Bu sistemleri sadece hastaların tedavilerine ilişkin bilgilerin hasta ile paylaşımıyla sınırlı tutmak elbetteki çok yüzeysel bir yaklaşım olacaktır.

Bağlanabilirliğin sağlık bilişiminde hız, doğruluk, erişim vb. kolaylıklar getirdiği kesindir. Ancak sağlık kuruluşları sağlık profesyonellerinin kullanımına sunulan bağlanabilirliği hastaları ile paylaşmadığı sürece Hastane 4.0 anlayışı hep eksik kalacaktır.

Bu makalede kısaca değindiğimiz konu ile ilgili olarak bizden daha detaylı bilgi alabilir, SAĞLIK DOSYAM isimli ürünümüzü kullanarak Hastane 4.0’a bir adımda siz atabilirsiniz.