Vizyonumuz

Kardelen Yazılım’ın vizyonu “Sağlık Bilişiminin öncüsü olmak” tır. Bu vizyon doğrultusunda teknolojik gelişmeler ve müşteri gereksinmelerinin ışığında geliştirilen Karmed Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri, Sağlık Bilişiminin ve Sağlık sisteminin ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen derin bir bilgi birikiminin ürünüdür.