• haberler & etinlikler>
  • haberler >
  • haberler detay

Haberler

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Bilgi ve iletişim teknolojileri

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2014 yılı raporuna göre Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaşanan sorunlarda ilk sırayı nitelikli iş gücü açığı oluşturuyor. Fiyat odaklı kamu ihale politikaları, Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar, yüksek ve karmaşık vergi yapısı, girişim sermayesi eksikliği ve üniversite ile sanayi işbirliği yetersizliği sektörün uğraştığı diğer sorunlar arasında yer alıyor.p>