Kardelen Yazılım; Aile hekimleri, Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezleri için de etkili programlar geliştirmiş ve geliştirmektedir.
Halen; Bolu, Adıyaman, Şırnak illerimizde Başarıyla kullanılmakta ve hızla yayılmakta olan modülümüzün bazı özellikleri şunlardır:

 • Mevcut Hekim ve Sağlık Birimlerinin Entegrasyonu
 • Online Hasta Kimlik sorgulaması
 • Kimlik Bilgileri Kayıt ve Düzenleme
 • Provizyon alımı ve gss işlemleri
 • Hastaya tanı girişi
 • Laboratuvardan Tetkik istemi ve onay işlemleri
 • Laboratuvar sonuçlarını görüp değerlendirme
 • Pdf çıktısı halinde sunma
 • Hasta Sevk işlemleri
 • Tetkikleri fiyatlandırıp, Aile hekiminin bulunduğu ayda istem yapmış olduğu toplam tetkik miktarını interaktif olarak haber verme Sağlık Müdürlüğü Bilgi Yönetim Sistemi Modülü İçin
 • Ev Halkı takip formu giriş ve görüntüleme
 • Aşı takip formu ile aşı kayıtlarının girilmesi ve raporlanması
 • Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi (Form 014)
 • Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlardaki Muayene ve Tedavi Sayıları
 • Grup A Hastalıkları (Form 017/a),Gebe - Lohusa İzleme Fişi (Form 005) ve daha birçok rapor içermektedir.web tasarım

AHBS NEDİR ?
AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi), Aile Hekimliği uygulamasına geçilen illerde Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının kullanımına sunulan bir bilgisayar programıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınarak Bakanlık Merkez Teşkilatında Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanına bu verilerin aktarılması ve T.C. kimlik numaraları esas alınarak her hasta için burada bir dosya açılıp bu bilgilerin depolanması temeline dayanır. Program web tabanlı bir uygulama olmayıp ?akıllı işlemci? adı verilen bir mimariye sahiptir. Bu mimariye göre kullanıcılar internete bağlı olmadıkları zamanlarda da hasta bilgilerini kendi bilgisayarlarına, yani kendi yerel veri tabanlarına kayıt edebilirler. Kullanıcı internete bağlandığında yerel veri tabanındaki bilgiler Bakanlık merkez veritabanına aktarılır. AHBS 20 000 muhtemel kullanıcısı ile e-sağlık projesi içinde en yaygın kullanım alanı olan, yaklaşık 70 milyon kişiye sahada verilen sağlık hizmetini tüm yönleri ile merkeze kısa sürede aktarabilecek olan bir uygulamadır. Ayrıca AHBS verinin anında ve direkt bakanlığa ulaştığı tek çalışmadır. Bu durum AHBS' nin önemini açıkca ifade etmektedir. Ülkenin sağlık politikalarının belirlenmesi ve planlamaların yapılmasında AHBS verileri büyük önem arz edecektir. AHBS ayrıca aile hekimliği uygulamalarında kullanılacak diğer bilgisayar programları için istenecek minimum veri setlerini vermek üzere tasarlanmaktadır. Bu nedenle basit bir muayene programı olarak değil, benzer programlar için bir standart olarak değerlendirilmelidir.

KarMed AHBS aşağıdaki link'ten takip edebilirsiniz...

http://ahbs.gen.tr/
E-Mail Aboneliği
Gelişen ürün özellikleri ve teknolojiden haberdar olmak için E-postanızı girerek kayıt olun

.
İletişim
Adres : Palmiye Mah. , Adnan Menderes Bulvarı, Hocaoğlu Apt. No:34 Kat:2 No:3 Yenişehir / MERSİN
Telefon :0850 420 20 33
Faks :0324 361 04 90
E-Mail :kardelen@kardelenyazilim.com
Sosyal Medya