• ürünler>
  • ürünler bilgiler>
  • KarMed pacs

KarMed PACS

PACS yazılımları görüntü iletimi ve arşivleme için kullanılmaktadır. KarPACS ürünümüz ile DICOM uyumlu tüm cihazlarla entegrasyon kolayca sağlanır. KarPACS ve RBYS ürünlerimiz ile anahtar teslim çözümler sunmaktayız. KarPACS yazılımı ile tanı koymak daha kolay. PACS sistemi ile fiziksel arşiv sorunuda ortandan kalkar. DICOM kalitesinde saklanan görüntü dosyaları kalite kaybı yaşanmadan depolanır ve istenildiğinde Karmed PACS görüntüleyici ile hem web üzerinden hamde masa üstü bilgisayarınızdan erişilebilir. Karmed Mobile Doktor modülü ile PACS ürünü entegre çalışırarak PACS görüntülerine mobile erişim sağlanır.

karmed pacs

Radyoloji Bilgi Sistemi

IHE entegrasyonu
HL7 standardına uyum
HIS Entegrasyonu
DICOM 3.0 uyumu
İş akış durum takibi
Web tetkik görüntü dağıtım sistemi
VRT (Volume Rendering Technigue)
MIP (Maximum Intensity Projection)
MINIP (Minimum Intensity Projection)
MPR (Multiplanar Reformatting )
SSD (Single Stepto Digital)
Birim, kişi, cihaz bazında malzeme kullanım detayı
PACS Nedir
PACS (Picture Archiving and Communication Systems) kısaca radyoloji cihazlarından (BT,CT,Ultrason,MR,Röntgen,Mamografi vb.) alınan görüntülerin depolanması, arşivlenmesi, dağıtılması işlemlerini yürüten bir sistemdir. Görüntü saklama ve dağıtım standardı DICOM’dur. PACS’e veri gönderecek cihazların DICOM destekli olması şarttır. Günümüzde birçok sağlık kurumu PACS sistemini kullanmaktadır. Kısaca bahsetmek gerekirse, radyoloji cihazlarından alınan görüntülerin, istemci cihazlara internet, intranet vb. yollarla iletilmesidir.