• ürünler>
  • ürünler bilgiler>
  • KarMed halk sağlığı bys

KarMed Halk Sağlığı BYS

karmed halk sağlığı bys

Her ihtiyacınız için farklı yazılım firmalarını aramak zorunda değilsiniz.
KarMed Halk Sağlığı BYS tüm iş süreçlerinizi tasarlar.
KarMed Halk Sağlığı BYS yönetilebilir, raporlanabilir ve birbiriyle entegre bilgi yönetim sistemi ihtiyacınız için geliştirilmiştir.
- Merkezi Laboratuar
- Evde Sağlık Hizmetleri
- İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi
- Bordro
- Su analizi
- İkinci basamak entegrasyonu
- Faturalama
- Yönetici Portalı
- Entegre Hastaneler için bilgi yönetim sistemi
- AÇSAP ve Verem Savaş Modülü
- Ketem Modülü
- Muhasebe Modülü